• SH300R

    En skoter att tillgodose pendlarnas behov.